صنایع بخار پوشش نامجو

خوشحال می شویم صدای شما را بشنویم و یا پیام شما را بخوانیم!

ارتباط با ما


کلکتور

کاربرد کلکتور در لوله کشی تاسیسات بخار و آب گرم می...

کلکتور

کاربرد کلکتور در لوله کشی تاسیسات بخار و آب گرم می...

کلکتور

کاربرد کلکتور در لوله کشی تاسیسات بخار و آب گرم می...

هیتر

این دستگاه جهت بالا بردن دما و خشک کردن بخار استفاده...