صنایع بخار پوشش نامجو

خوشحال می شویم صدای شما را بشنویم و یا پیام شما را بخوانیم!

ارتباط با ما


معرفی

شرکت بخار پوشش نامجو افتخار ساخت اولین دیگ بخار ۱ تن با سوخت LPG در ایران را از آن خود کرد.
سوخت LPG همان گاز مایع است که برای به رسیدن به شرایط ایده آل مصرف به یکسری تجهیزات همچون پری هیتر نیازمند است.